top of page
Search

קצת על ראש השנה בהבט אחר


קארן סילאין

בחודש אלול, עוד לפני ראש השנה, עלינו להתנהג, לפעול ולבצע מעשים שהינו רוצים לקבל לעצמנו בשנה החדשה.

מה שאני רוצה לקצור, עליי לזרוע היום.

היום תקחו החלטה החתומה במעשה ונתחיל את השנה עם כוונה לאמיתית!

ראש השנה – יום הולדת האנושות.

לפי דברי חכמים, בראש השנה נברא אדם הראשון.

כל שנה, בראש השנה, אנו בעצם חוגגים את יום הולדת האנושות.

אומרים שבכל שנה, בתקופה זו, אנו מתנתקים ממקור האור האלוהי ומתרוקנים על מנת להתמלא מחדש באנרגיה חדשה. תחושה זו היא לא תמיד טובה אבל מאפשרת את השינוי המתקרב.

נהוג לעשות חשבון נפש בתקופה זו על מנת לנסות לתקן את התוצאות העתידיות של מעשינו בעבר. נהוג גם לבקש עזרה עבור הדרך שעלינו עוד לעבור בנתיבינו האישי.

זו תקופה עוצמתית שניתנת לנו בכל שנה ועלינו לעשות עם האנרגיה הזמינה לנו את המיטב אשר אנו יכולים.

ביום השישי נברא האדם ולאחר "החטא הראשון", נשמתו התפרקה לשש מאות אלף חלקים שונים. מאותו יום, אני בעצם מנסים "לתקן" את ניתוק ומנסים לחזור לאחדות.

אחדות זו מילה גדולה אבל תחשבו לרגע שכל מצב של תסכול או סבל, מקורו בתחושת בדידות, ניתוק, חוסר קבלה או הבנה. כל סיפורי האגדות מסתיימים ב "והם חיו יחדיו באושר ועושר", כל מה שכולנו שואפים אליו.

בראש השנה ניתנת לנו הזדמנות "למחוק" את תוצאות המעשים הפחות מוצלחים שלנו בעבר. לא על ידי בקשת סליחה בלבד כפי שמקובל לחשוב, אלא על ידי הבנת המעשה, לקיחת אחריות עליו וניסיון לשנות את החשיבה שלנו על מנת שלא נחזור על אותה התנהגות שוב.

שימו לב, המיקוד הוא ב"אני" – אפוא אני יכולה לשפר – ולא בהאשמת האחר.

תהליך זה נקרא "תשובה" ומקרבת אותנו למצב של אחדות, מחזירה אותנו למצב הראשוני של האדם הראשון ומאפשרת "לידה מחדש" - מין חזרה בזמן ובכך לבטל את "רוע הגזרה" ביום הדין.

בחודש אלול, עוד לפני ראש השנה, עלינו להתנהג ולבצע מעשים שהינו רוצים לקבל לעצמנו בשנה החדשה. למשל, אם אני רוצה להרוויח יותר כסף, עליי לתרום יותר – "צדקה", אם אני רוצה להיות יותר בריאה, אז זה הזמן להתחיל לעשות ספורט ולאכול נכון. הזמן הוא עכשיו.

מה שאני רוצה לקצור, עליי לזרוע היום.

יש חשיבות רבה ל"עכשיו" מכיוון שבראש השנה, אני מתנתקים מהאור האלוהי ועל ידי הצהרת כוונות במעשים, אנו מכינים את עצמנו לקבלת את האור (בחג סוכות), ש"יספיק" לנו בשנה הבאה. האור האלוהי שואף למלא אותנו בכל טוב – אנחנו אלו שצריכים ללמוד להכיל את כל הטוב הזה.

אחד הדרכים לבקש זה דרך תפילה. תפילה יכולה להיות בקשת עזרה להמשיך לבטא את עצמנו בדרך הטובה ביותר בעולם הזה, להיות כל אשר נועדנו להיות, להמשיך לגלות את היכולות המדהימות שלנו בנתיבינו האישיים.

כל אחד נולד עם יעוד, עם מה שמיחד רק אותו.

לכולנו יעוד משותף - שזו לחזור לאחדות, ויעוד אישי – ביטוי האור האלוהי בדרך ייחודית לך.

כאשר אנו מביאים את מי שאנחנו, באופן הכן ביותר אל תוך חיי היום יום שלנו, אנו לא רק ממלאים את ייעודינו, אלא ממלאים יעוד משותף ותורמים לשינוי מהותי בעולמנו.

איחולים לשנה מדהימה, כל אחד ואחת על פי חזונו ויעודו.

באהבה רבה

קארן

Edited Image 2014-9-3-12:44:33

"תפילה, צדקה ותשובה מעבירין את רוע הגזרה"


12 views0 comments
bottom of page