top of page
Search

האוהבים The Lovers - החלטות והמחויבות לבחירות שלנו


קלפ האוהבים

" The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed."

Carl Jung

ל21 קלפים המייצגים את הארקנה הגבוהה (הסודות החשובים הנסתרים), מתווסף אחד נוסף - השוטה- שמסמל את הנשמה הטהורה שעושה דרך בעולם הגשמי. זו הדוחקת בנו ללמוד ולצמוח, להתנסות, ליצור, להזיז אותנו מבמקומות אליהם התרגלנו - בקיצור: לחיות.

השוטה, במסעו דרך קלפי הארקנה הגבוהה, מטייל לו בין שלושת שורות הארקנה כשכל שורה מייצגת שלב בהתפתחות שלנו.

בהגיעו לקראת סוף השורה הראשונה של הארקנה הגבוה, הוא פוגש את השיעור הראשון בו הוא נדרש לבחור ולהחליט כאדם עצמאי, לא תחת חסות הוריו.

זהו ביטויה הראשון של האישיות, כפי שעוצבה ע"י כוחות הטבע (תורשה), החברה וההורים.

בקלפים עתיקים קלף זה נקרא קלף הבחירה.

במשמעותו המוקדמת הקלף מדבר על בחירה בין טוב לרע, בין מוכר ומכובד לבין תשוקה הנתפסה כלא מוסרית. אפשר לומר שזו בחירה בין "דרך" חיצונית, שאותה מסמל בקלפי הטארות, הכוהן הגדול, בה החיים מסודרים והכללים נכתבים עבורנו, לבין ה"דרך" הפנימית- זו שמחפשת משמעות, שיכולה להוביל לגילוי ומפגש עם תשוקות נסתרות.

קלף זה מייצג את תקופת ההתבגרות של אישיות עצמאית הבאה לידי ביטוי בתחום האינטלקטואלי, המוסרי והמיני.

התעוררות הדחף המיני הוא הגורם המוציא אותנו מהתבדלות ומביא לרצון או דחף ליצור מערכות יחסים, בתקווה שבאחת מהם נמצא אהבה.

דרך האהבה, דרך האיחוד עם אדם אהוב, אנו זוכים להצצה אל משמעות עמוקה יותר של החיים.

דרך האיחוד ניגלה המלאך.

הגבר והאישה מסמלים דואליות. מאחורי האישה - עץ הדעת והנחש – סמל לחכמה לא מודעת. מאחורי הגבר – עץ החיים עם הפירות דמויי הלהבה. זאת דואליות המקבילה ל"קוסם" ול"כוהנת הגדולה". המלאך מאחד בין הדואליות כפי שהגבר והאישה מתאחדים דרך מעשה האהבה.

בסיפור הבריאה, אנו למדים כי חווה נושאת באשמה גדולה יותר, לא בגלל שאכלה ראשונה מהתפוח, אלא בגלל שהיא פיתתה באופן חושי את אדם לאכול ובכך היא אחראית לחטאו. מכאן שהגבר נשלט ע"י הגיון והאישה ע"י תשוקה. סיפור זה על חטא ועונש נועד במקור לשרת מוסר של דיכוי. ביטוי של תשוקה פיזית נתפסה כמסוכנת לסדר החברתי ולכן היה צורך לדכא אותה.

הגבר שבתמונה מסתכל אל האישה והאישה מסתכלת אל המלאך. אם אומנם הגבר נשלט ע"י היגיון, אזי רק התשוקה יכולה לפרוץ את גבולותיו. מעצם טבעו, ההגיון מבקר ומגביל, בעוד שתשוקה מטבעה פורצת כל גבול וכל מגבלה.

הקלף מלמד שדרוש איחוד בין הגיון (שכל) לרגש (תשוקה).

רק הר אחד מתרומם בין שני האוהבים. שליטה של ההגיון לא יביא להתעלות של חושים אלא ההפך הוא הנכון. מנגד, תשוקה לכשעצמה לא מפגישה אותנו עם המלאך. אלו הנשלטים ע"י תשוקותיהם נגררים מחוויה אחת לשניה ללא יכולת גדילה. התשוקה זקוקה לכוחו המכוון של ההיגיון כשם שההגיון נזקק לכוחה המשחרר והמניע של התשוקה.

על האוהב להחליט האם לטפס על ההר למען אהבתו (ואולי לזכות בהצצה אל המלאך) או להישאר בגן העדן המוגן.

הקלף מדבר על בחירה והמחויבות שלנו אליה. הבחירה הנכונה היא כזאת שנובעת מחיבור בין שכל ותשוקה, ומחיבור לאמת הגבוה של כל אחד. תמיד יש יותר מדרך אחת הפתוחה לפנינו.

אין דרך לא נכונה – ישנה דרך קצרה או ארוכה, קלה או קשה, כיפית או מלאה סבל.

כולן מובילות לאותו מקום ותכליתן לימוד וחוויה. תהליך הבחירה צריך להתרחש תוך חיבור אמיתי ומודעות מלאה למניעים שלנו

מספר הקלף: 6

לאחד את הניגודים ולשמור על מרכז – הרמוניה.

אהבה ומשפחה.

אות ז

חרב – כלי זין מלחמה. כלי שחודר וגם חותך- יכולת לזהות ניגודים ודומים.....היכולת לבחור, להחליט.

השפעה אסטרולוגית: מזל תאומים

דואליות, מאבקים בין שתי גישות, שכליות, גמישות מחשבתית, בעל כושר שפיטה, לגלות את דרך החיים ההרמונית על ידי ידיעת "טוב ורע" או יותר נכון לומר, ידיעת ריבוי האפשרויות - והבירה ביניהם

סמלים בקלף

הגבר והאישה - מסמלים דואליות, יצר, מאפשר המשך קיום החיים.

עץ הדעת- חוכמה לא מודעת. בחירה.

נחש – מיניות, נאמנות לעצמי, פיתוי וגם ריפוי

המלאך - מסמלת את האיחוד בין הניגודים

עץ החיים – מחזוריות, נצח.

ההר- הפער בין הגישות וגם הדרך שניתן לעבור בכדי לגשר עליהם.

משמעות הקלף בפריסה:

בחירה יחסים ערכים

יתכן צורך בבחירה משמעותית. בדרך מסוימת.

יש חשיבות לבחון את המחויבות לבחירות לנו אם אכן כבר בחרנו

כאשר הקלף מופיע בפתיחה הוא מדבר על חשיבות האהבה בחיי השואל ויכול להתייחס למאהב מסוים, לרוב בתוך הזוגיות, או לציין מערכת יחסים ארוכת טווח ומשמעותית והבחירות הקשורות בה.

ללמוד עוד, תצטרפי לקורס טארות שמתחיל אחרי סוכות בשרון: לפרטים נוספים

44 views0 comments
bottom of page