top of page
Search

אתה חייב למצוא את אשר מעורר בך ניצוץ, על מנת שבדרכך, תאיר את העולם".


הציטוט בתמונה מלווה אותי שנים רבות: "אתה חייב למצוא את אשר מעורר בך ניצוץ, על מנת שבדרכך, תאיר את העולם". העניין הוא שבתקופות שונות בחיים, מה שמרגש אותי או מעורר אותי לפעולה, משתנה. לפעמים זה החיבור לאנשים, לפעמים זה כשאני מלמדת, לפעמים כשאני מצלמת או כותבת, לפעמים בשיחות עומק עם אוהביי, או כשאני לבד מול נוף מהמם שמוציא ממני רעיונות ויצירתיות מטורפת, ולפעמים כשאני עוזרת לחבר או זר במילה או מעשה או חיוך. כל אלו יחד וכל אחד בנפרד, בתקופות, מביאים אותי לתחושת הגשמה ומימוש ומחברים אותי לידיעה שהשפעתי בעולם הזה. אני לא יודעת מה אתכם, אבל עבורי משמעות חיי מתבטאת ביכולת שלי לדעת ולחוות שהשארתי חותם. שהשפעתי על הסובבים שלי בכך שתרמתי להם. בין אם זה בשיחה או שיעור או תמונה או מילה – ממלא אותי לדעת שעזרתי למישהו לראות את גדולתו, יופיו, ייחודיותו ועוצמתו.

זה בעצם ייעוד.

לכל אחד מאתנו יש ייעוד. ייעוד זה לא מקצוע. היעוד שלי הוא כנראה לחבר אנשים לעוצמה המדהימה שלהם – כך אני מגשימה את עצמי. וכך אני גם מאירה את עולמי. WIN WIN לחלוטין!!! כשאני בוחרת מקצועות או תפקידים, מילים או פעולות המבטאים את הייעוד שלי או מביאה את ייעודי לכל מה שאני עושה – הציטוט ששיתפתיי מתקיים בכל רגע ורגע בחיי.

שבת שלום חברים, מאחלת שתמיד תדעו מה מעורר בכם את הניצוץ ובכך תאירו את עולמנו באור המיוחד והייחודי שלכם <3

תצטרפו אלי ואל איציק רצימור בסדנא מרתקת באילת ב4/5 לדצמבר וגלו מה הייעוד שלכם. https://www.facebook.com/events/1683475178576579/


9 views0 comments
bottom of page