top of page
Search

"פרויקט אריסטו", מחקר ארוך שנים של חברת גוגל לגלות מה מאפיין את צוות העבודה האידיאלי


בשנת 2012 חברת גוגל החלה ב"פרויקט אריסטו", שמטרתו הייתה לבחון מאות צוותי עבודה בחברה על מנת למפות את התכונות המבדילות בין צוותים מוצלחים לבין צוותים כושלים. להפתעת החוקרים, הנתונים והראו כי הפרמטרים הרגילים המאפיינים הצלחה, אינם מסבירים את הממצעים והם נאלצו לחזור ולחפש באופן אחר את התכונות המניבות הצלחה.

התוצאות היו מפתיעות ומובאות ברשימה הבאה:

  1. מהימנות: חברי הצוות עושים דברים בזמן ועונים על הציפיות.

  2. מבנה ובהירות: לצוותים בעלי ביצועים גבוהים יהיו מטרות ברורות ותפקידים מוגדרים היטב בתוך הקבוצה.

  3. משמעות וחשיבות: כל עובד מרגיש שהעבודה שלו בעלת משמעות אישית.

  4. השפעה: הקבוצה סבורה כי עבודתם היא תכליתית, תורמת ומשפיעה לחיוב על טובת הכלל.

  5. ביטחון פסיכולוגי: כאשר העובדים מרגישים בנוח להביע את דעתם בידיעה שלא יובכו, יידחו או ייענשו במקרה של טעות, נוצרת סביבה בטוחה המאפשרת שיח פתוח ויצירתי המניבה רעיונות, יציאה מאזור הנוחות, העזה והביטחון לקחת סיכונים גם אם רעיוניים

מכל המאפיינים, החוקרים מצאו כי הביטחון הפסיכולוגי עומד בראש הרשימה.

אז איך משיגים בטחון פסיכולוגי? 1. שיח שוויוני - אנשי הצוות דיברו למשך בערך אותו פרק זמן, כלומר אף אחד לא השתלט על השיחה. 2. רגישות חברתית גבוהה - חברי הצוות היו טובים מהממוצע בזיהוי תחושותיהם ורגשותיהם של חברי צוות אחרים.

גוגל מצאו שצוותים המתנהלים בסביבת עבודה בטוחה פסיכולוגית, היו מוצלחים יותר, בעלי סיכוי נמוך יותר לעזוב את מקום העבודה ולהביא תפיסות של גיוון לעבודה.

הסדנאות במרכז הנני בנויות על פי תפיסה חדשנית זו. הערך המוסף לעובדים היא עצומה וזו השקעה שמחזירה את עצמה בסופו של יום.

להצעה מותאמת אישית על פי צרכי הארגון: 0544706614 karensealine@gmail.com


858 views0 comments
bottom of page