top of page

 

 

 

המתאמנים שלנו מתבוננים דרך פילטר המתמקד וחווה את הפער בין מה שיש להם לבין מה שהם רוצים במגוון תחומי חייהם.

לא תמיד הם – וגם אנחנו, יודעים לתת שם למקום הזה. הרי כשמדובר בחוסר, ב"מה אין", זה כמו לחפש בחשכה אחרי מה שאין לו הגדרה.

איך מזהים את פער – אנחנו והם?

איך נותנים לו שם? האם צריך?

איך אנחנו עוזרים להם  לדעת אם באמת בא להם לעשות משהו עם זה, ואז... מה עושים?

 

 

נלמד שיטות שונות כדי לאבחן ולהגדיר, ליצור בהירות, לעורר מוטיבציה, לחבר את המתאמן להבנה שהוא הבוחר ושעליו לקחת אחריות ולהתחייב לחייו.

התרגילים יושמו על דילמות שלכם מתוך האימונים או על אתגרים אישיים שאתם מביאים.

 

מבין נושאי התוכנית:

 

  • עתיד מצוי מול עתיד רצוי: כל תהליך מתמקד בפער הזה שבין מה שיש לנו או מה אנו חווים, לבין המקום אליו אנו רוצים להגיע.  האם אני רוצה להגיע?

  • מעגל החיים (נלמד כמה שיטות עבודה נוספות עם הכלי הזה)

  • תרגילים עוקפי אמונות שעוזרים לצאת ממעגליות מחשבתנו

  • סיבות/הרגלים/פחדים/תירוצים/הסיפור שאנו מספרים לעצמנו מול מחויבות (בהירות פנימית)  ואחריות (הוצאה לפועל).

  • התנגדויות באימון: כלפנו, כלפי עצמו או התהליך.

  • התבוננות יחסית על הגופים המעורבים בתהליכים.

  • האור" מול "החושך" : שניהם טובים לנו. מי/מה הם ומה הכוחות המניעים והמעכבים של כל אחד. וכמובן – מה עושים עם זה.

  • שימושים שונים של תרגיל המנטור/טבלת תכונות.

 

מבנה:

5 מפגשים, פעם בשבוע, מפגש של 3 שעות 

 

השתלמות מקצועית והדרכה קבוצתית למאמנים

קארן סילאין, הנני, HENENI, NLP, טארות, קורסים, רוחניות, אימון, טיפול
bottom of page