top of page
Search

הכנת יומן המסע "בתמצווש"- מסע מרתק לנערה המגיעה למצוות


שנת בת המצווה גדושה בשינויים נפלאים, התרגשויות והפתעות רבות.

עמיתה יקרה שלי עברה את תהליך ההכנות לבת המצווה של ביתה נועה וכחלק מההכנות, היא ניצלה את הזמן ליצור עצירה מסוימת ולקדם תקשורת שונה עם ביתה.

כתוצאה מכך נולד "יומן המסע בתמיצווש".

העבודה עם יומן "בתמצווש" מקדמת את הנערה להתמקד בכישורים ויכולות שלה, מלמדת הצבת מטרות וכל זה בתוך יומן מיוחד וייחודי הנשאר כמקור להשראה ועבודה.

שווה ביותר! מתאים גם כמתנה לועדי עובדים כמתנה לבנות המצווה או לבתי ספר וועדי הורים.


20 views0 comments
bottom of page